NAŠE CESTY

ZŘÍCENINA JANŮV HRAD, VIZOVICE

Cyklovýlet na zříceninu Janův hrad ve Vizovicích
Parkování (Vizovice, směr po červené u vyhlídky)

Prokopovský dvůr na Janově hoře nechal vystavět hrabě Prokop Gervas Gollen  v letech 1710-1713. K němu byla pole z panských houštin vykučována, byl postaven v délce 46 sáhů (1,8m x 46 = 82,8 m) s několika pokoji pro panstvo a se stájemi pro hovězí dobytek. Na studni, která tam byla v samé skále vytesána, pracovalo se 3 roky. Všecko i se stodolou stálo 2151 zlatých a 32 krejcarů. Ke prokopovskému dvoru (na Janové hoře) patřilo 195 m. (měřice = jednotka plošného obsahu o velikosti 1918 m2). Veliká potřeba peněz přiměla vizovskou vrchnost, že všecky dvory, které ve vlastní správě obdělávala, jeden po druhém rozprodávala. Nejdříve rozprodala polnosti od dvora prokopovského, který tehdy zván byl již janovohorský. Od té doby zůstala na Janově hoře jenom panská ovčírna a ostatní budovy se pomalu rozpadávaly. R.1783 zrušil hrabě Blümegen také Prokopovský dvůr na Janově hoře a většinu pozemků prodal. Novými osadníky na Janově hoře se stali: Martin Dorazil, Jan Brhláč, Kristián Šebesta, Antonín Uhlíř, František Dujka, Pavel Straška a Jan Žurek. V budově tamní zůstala jen ovčírna a panský ovčák. (Konec citace z knihy Josefa Čižmáře)

Před polovinou 19. století byl objekt upraven na myslivnu. Tato úprava představovala vzácný doklad rané romantické architektury (umělá zřícenina). 

Zdroj: www.januvhradvizovice.cz